Zobacz ceny

Umów wizytę

Prywatne USG węzłów chłonnych pachwinowych, szyi, pach Warszawa Wola

Badanie USG to podstawowa metoda oceny wielkości i budowy węzłów chłonnych, a także diagnozowania zmian w ich obrębie. USG węzłów chłonnych wykonuje się najczęściej z powodu powiększenia węzłów chłonnych (limfadenopatia), ich bolesności czy wyczuwalnych zmian w tej okolicy. W naszej przychodni niepublicznej FabMed w Warszawie na Woli, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, wykonujemy badanie USG węzłów chłonnych pachwinowych, szyi, pach bez skierowania i długiego oczekiwania na termin badania.

Czym są węzły chłonne?

Węzły chłonne, zwane również węzłami limfatycznymi, zbudowane z tkanki limfatycznej pełnią rolę ochronną, filtrując i wytwarzając limfocyty, czyli komórki układu odpornościowego, których głównym zadaniem jest obrona organizmu przed chorobotwórczymi wirusami, bakteriami i grzybami. Węzły chłonne zlokalizowane są w całym organizmie, ale ich największe skupiska występują w okolicach szyi, żuchwy, uszu, pach, pachwin i pod kolanami. 

Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych

W sytuacji, gdy w obrębie węzłów chłonnych dochodzi do nagromadzenia limfocytów lub innych komórek, można zaobserwować ich powiększenie. Stan ten nazywa się limfadenopatią. Powiększenie węzłów chłonnych zwykle towarzyszy niegroźnej infekcji bakteryjnej (np. angina) lub wirusowej (np. ospa wietrzna, różyczka, odra), ale może też świadczyć o znacznie poważniejszej chorobie (np. schorzenia nowotworowe, jak chłoniaki, białaczki, choroby autoimmunologiczne, Hashimoto). 

Na czym polega i w jakim celu wykonuje się USG węzłów chłonnych?

Standardowo w badaniu węzłów chłonnych stosuje się badanie palpacyjne, pozwalające na wyczucie powiększonych węzłów chłonnych i ewentualnych zgrubień. Jednak USG węzłów chłonnych pozwala na większość dokładność w stawianiu diagnozy, dlatego zwykle jest jego uzupełnieniem. Badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych daje możliwość na różnicowanie między węzłami powiększonymi w wyniku stanu zapalnego (reaktywnymi), a węzłami podejrzanymi o charakter nowotworowy. Podczas badania USG najczęściej oceniane są węzły chłonne pachwinowe, pachowe, szyjne, nadobojczykowe i podobojczykowe, potyliczne, jamy brzusznej. Lokalizacja poszczególnych stacji węzłów chłonnych może ukierunkować na dalszą diagnostykę na konkretne okolice ciała lub narządy. 

Wskazania do wykonania USG węzłów chłonnych pachwinowych

Zaleca się, aby USG węzłów chłonnych pachwinowych wykonywać, gdy zaobserwuje się:
 

  • powiększenie węzłów chłonnych;
  • bolesność węzłów chłonnych;
  • zmiany na skórze w obrębie węzłów chłonnych.

Przeciwwskazania do USG węzłów chłonnych szyi

USG węzłów chłonnych jest badaniem bardzo bezpiecznym i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania nawet w niedługich odstępach czasu. USG węzłów chłonnych można przeprowadzić zarówno u dzieci, jak i kobiet w ciąży. 

USG węzłów chłonnych dzieci

U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych, co może budzić niepokój rodziców. USG węzłów chłonnych stanowi podstawową metodą diagnostyczną, która umożliwia dokładną ocenę kształtu, wielkości, morfologii i unaczynienia węzłów chłonnych. USG węzłów chłonnych u dzieci pozwala na wykluczenie wielu poważnych chorób układowych i stanów nowotworowych. 

USG węzłów chłonnych – co można wykryć?

USG węzłów chłonnych jest podstawowym badaniem diagnostycznym umożliwiającym diagnozowanie chorób nowotworowych i odróżnienie ich od stanów zapalnych czy patologii w postaci cyst i torbieli. Na podstawie USG węzłów chłonnych szyi diagnozuje się zmiany zapalne, ropne i nowotworowe. 

Doktor Piotr Leszczyński - specjalista medycyny estetycznej

dr Piotr Leszczyński

Zdaniem lekarza z FabMed

Zdarza się, że USG węzłów chłonnych nie daje jednoznacznej odpowiedzi, z jakimi chorobami mamy od czynienia, jednak stanowi ono podstawę do dalszej diagnostyki - wyjaśnia kierownik medyczny gabinetu FabMed, dr Piotr Leszczyński.

USG węzłów chłonnych w diagnostyce nowotworów

Przyczyn powiększenia węzłów chłonnych jest wiele. Do najgroźniejszych należą jednak nowotwory (białaczka, chłoniak, ziarnica złośliwa, przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych). Niezwykle ważne w trakcie badania ultrasonograficznego węzłów chłonnych w kierunku nowotworów jest badanie unaczynienia węzła chłonnego w technice Dopplera. Charakterystyczne unaczynienie węzłów chłonnych ulega poważnym zaburzeniom, gdy węzeł chłonny zajęty zostaje przez nowotwór. 

Jak przygotować się do badania USG węzłów chłonnych?

Badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątkiem jest badanie węzłów chłonnych krezkowych, do którego należy być na czczo. 

Jak wygląda USG węzłów chłonnych w FabMed w Warszawie na Woli? Przebieg badania

Badaniu USG podlegają zarówno węzły chłonne pachowe, jak i te umiejscowione na szyi, pod żuchwą czy w pachwinach. Wszystko zależy od tego, które z nich podczas badania palpacyjnego wykazały niepokojące zmiany. Po szczegółowym wywiadzie z pacjentem lekarz aplikuje na skórę badanej okolicy specjalny żel, następnie przykłada głowicę aparatu USG i przesuwa nią, by uwidocznić położone głębiej tkanki. W ocenie węzłów chłonnych lekarz zwraca uwagę na lokalizację, rozmiar, kształt węzłów chłonnych, a także na ich echostrukturę. Na USG wykorzystującym technikę dopplerowską może zaobserwować także ukrwienie węzła limfatycznego. Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje zdjęcie badanego obszaru wraz ze szczegółowym opisem.

Postępowanie po badaniu ultrasonograficznym węzłów chłonnych

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i nie wymaga specjalnego postępowania. Niekiedy powiększone węzły chłonne lub zmiany w ich obrębie są podstawą do dalszej diagnostyki. W tym celu lekarz przeprowadzający USG może skierować pacjenta do specjalisty lub zlecić wykonanie innych badań

FAQ – najważniejsze pytania dotyczące USG węzłów chłonnych

O czym może świadczyć ból i powiększone węzły chłonne pod pachami?

Przyczyną powiększenia węzłów chłonnych pachowych (limfadenopatia pachowa) może być zakażenie wirusowe (mononukleoza zakaźna, zakażenie wirusem cytomegalii, zakażenie wirusem HIV), bakteryjne (choroba kociego pazura, kiła, gruźlica) lub pierwotniakami (toksoplazmoza). Przyczyną wyczuwalnego guzka pod pachą mogą być stany zapalne gruczołu piersiowego, a także rak piersi. USG pachy należy wykonać w szczególności, gdy występuje ból węzłów chłonnych, gdy są one powiększone lub gdy w badaniu palpacyjnym wyczuwalne są jakiekolwiek zmiany w obrębie skóry. 

Ile kosztuje USG węzłów chłonnych prywatnie?

Cena USG węzłów chłonnych uzależniona jest od zakresu badania. Bardzo często podczas USG węzłów chłonnych szyi wykonuje się także USG ślinianek. Szczegółowe ceny podane są w naszym cenniku usług medycznych.

Czy na prywatne badanie USG węzłów chłonnych potrzeba skierowanie?

Wykonując USG węzłów chłonnych prywatnie, pacjent nie potrzebuje skierowania. 

Czy USG węzłów chłonnych można wykonać w ciąży?

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do USG węzłów chłonnych. Badanie ultrasonograficzne, w przeciwieństwie do tomografii komputerowej, jest bezpieczne dla płodu.